\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Đối tượng học viên :

Chương Trình Đào Tạo Năm 2018

Nội dung Thời gian Đối tượng học viên Thông tin

Tổng quát

Basic laparoscopic surgery course No.74 17/10/2018 - 11/11/2018 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Laparoscopic liver resection course No.03 19/09/2018 - 21/09/2018 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
PTNS dạ dày khóa 06 17/09/2018 - 21/09/2018 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
PTNS đại trực tràng khóa 22 17/09/2018 - 21/09/2018 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
PTNS cắt gan khóa 03 06/08/2018 - 10/08/2018 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Laparoscopic liver resection course No.02 23/07/2018 - 25/07/2018 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No.73 09/07/2018 - 03/08/2018 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
PTNS dạ dày khóa 05 09/07/2018 - 13/07/2018 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
PTNS đại trực tràng khóa 21 25/06/2018 - 29/06/2018 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
PTNS dạ dày khóa 04 25/06/2018 - 29/06/2018 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
1 2