\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Đối tượng học viên :

Chương Trình Đào Tạo Năm 2002

Nội dung Thời gian Đối tượng học viên Thông tin

Tổng quát

Phẫu thuật nội soi Ổ bụng khóa 05 15/10/2002 - 15/01/2003 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi Ổ bụng khóa 04 01/07/2002 - 01/10/2002 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi Ổ bụng khóa 03 01/04/2002 - 01/07/2002 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin