\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Đối tượng học viên :

Chương Trình Đào Tạo Năm 2016

Nội dung Thời gian Đối tượng học viên Thông tin

Tổng quát

Basic laparoscopic surgery course No 66 21/11/2016 - 16/12/2016 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 107 14/11/2016 - 25/11/2016 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 106 24/10/2016 - 04/11/2016 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 65 17/10/2016 - 11/11/2016 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 105 19/09/2016 - 30/09/2016 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 64 12/09/2016 - 23/09/2016 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 63 11/07/2016 - 05/08/2016 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 39 04/07/2016 - 30/09/2016 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 103 20/06/2016 - 01/07/2016 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 62 09/05/2016 - 03/06/2016 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
1 2 

Khớp

Phẫu thuật nội soi Khớp khóa 26 11/07/2016 - 09/09/2016 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi Khớp khóa 25 14/03/2016 - 13/05/2016 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin