\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Đối tượng học viên :

Chương Trình Đào Tạo Năm 2013

Nội dung Thời gian Đối tượng học viên Thông tin

Tổng quát

Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 33 14/12/2013 - 04/04/2014 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 82 05/11/2013 - 15/11/2013 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 81 21/10/2013 - 25/10/2013 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 47 14/10/2013 - 08/11/2013 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi đại trực tràng khóa 12 30/09/2013 - 04/10/2013 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 80 16/09/2013 - 20/09/2013 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Điều dưỡng dụng cụ trong PTNS ổ bụng khóa 12 09/09/2013 - 20/10/2013 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 46 09/09/2013 - 04/10/2013 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 45 12/08/2013 - 06/09/2013 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 79 05/08/2013 - 30/08/2013 Maylasia Đăng ký học
Xem thông tin
1 2 3 

Khớp

Phẫu thuật nội soi khớp khóa 19 15/07/2013 - 13/09/2013 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi khớp khóa 18 11/03/2013 - 10/05/2013 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Lồng ngực

Phẫu thuật nội soi lồng ngực khóa 04 03/06/2013 - 03/07/2013 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Mũi xoang

Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 18 09/09/2013 - 08/11/2013 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi mũi xoang nâng cao khóa 04 08/07/2013 - 08/08/2013 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 17 06/05/2013 - 05/07/2013 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin