\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Đối tượng học viên :

Chương Trình Đào Tạo Năm 2012

Nội dung Thời gian Đối tượng học viên Thông tin

Tổng quát

Basic laparoscopic surgery course No 39 26/11/2012 - 21/12/2012 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 72 12/11/2012 - 23/11/2012 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 71 22/10/2012 - 26/10/2012 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 38 22/10/2012 - 26/10/2012 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi Ổ bụng khóa 30 24/09/2012 - 24/12/2012 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 70 24/09/2012 - 05/10/2012 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 37 17/09/2012 - 12/10/2012 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Điều dưỡng dụng cụ trong PTNS ổ bụng khóa 09 10/09/2012 - 21/09/2012 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 69 27/08/2012 - 31/08/2012 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 36 27/08/2012 - 31/08/2012 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
1 2 3 4 

Khớp

Phẫu thuật nội soi khớp khóa 17 15/10/2012 - 14/12/2012 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi khớp khóa 16 16/07/2012 - 14/09/2012 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Điều dưỡng dụng cụ trong PTNS khớp khóa 06 14/05/2012 - 25/05/2012 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi khớp khóa 15 12/03/2012 - 11/05/2012 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Lồng ngực

Phẫu thuật nội soi lồng ngực khóa 03 05/11/2012 - 30/11/2012 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Mũi xoang

Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 16 24/09/2012 - 20/11/2012 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi mũi xoang nâng cao khóa 03 24/07/2012 - 24/08/2012 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 15 07/05/2012 - 06/07/2012 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin