\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Đối tượng học viên :

Chương Trình Đào Tạo Năm 2015

Nội dung Thời gian Đối tượng học viên Thông tin

Tổng quát

Advanced laparoscopic surgery course No 96 20/07/2015 - 31/07/2015 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 58 13/07/2015 - 07/08/2015 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 37 06/07/2015 - 02/10/2015 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi đại trực tràng khóa 15 22/06/2015 - 26/06/2015 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 57 15/06/2015 - 26/06/2015 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 95 08/06/2015 - 12/06/2015 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Điều dưỡng dụng cụ trong PTNS ổ bụng khóa 17 08/06/2015 - 19/06/2015 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 94 18/05/2015 - 29/05/2015 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 56 11/05/2015 - 21/05/2015 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 93 20/04/2015 - 25/04/2015 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
1 2 

Khớp

Phẫu thuật nội soi khớp khóa 23 13/07/2015 - 11/09/2015 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi khớp khóa 22 09/03/2015 - 08/05/2015 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Lồng ngực

Phẫu thuật nội soi lồng ngực khóa 07 11/05/2015 - 11/06/2015 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin