\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Đối tượng học viên :

Chương Trình Đào Tạo Năm 2010

Nội dung Thời gian Đối tượng học viên Thông tin

Tổng quát

Advanced laparoscopic surgery course No 44 06/12/2010 - 10/12/2010 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 18 29/11/2010 - 24/12/2010 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 43 15/11/2010 - 19/11/2010 Maylasia Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 17 11/10/2010 - 25/12/2010 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 16 11/10/2010 - 22/10/2010 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 42 11/10/2010 - 15/10/2010 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Điều dưỡng dụng cụ trong PTNS ổ bụng khóa 03 04/10/2010 - 15/10/2010 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 15 27/09/2010 - 01/10/2010 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi đại trực tràng khóa 05 13/09/2010 - 17/09/2010 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 41 16/08/2010 - 27/08/2010 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
1 2 3 

Khớp

Phẫu thuật nội soi khớp khóa 11 18/10/2010 - 17/12/2010 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Điều dưỡng dụng cụ trong PTNS khớp khóa 03 19/07/2010 - 30/07/2010 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi khớp khóa 10 05/07/2010 - 30/09/2010 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Điều dưỡng dụng cụ trong PTNS khớp khóa 02 17/05/2010 - 28/05/2010 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi khớp khóa 09 15/03/2010 - 14/05/2010 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Lồng ngực

Phẫu thuật nội soi lồng ngực khóa 02 17/05/2010 - 19/06/2010 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Mũi xoang

Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 12 04/10/2010 - 01/01/2001 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 11 03/05/2010 - 30/07/2010 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin