\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Đối tượng học viên :

Chương Trình Đào Tạo Năm 2009

Nội dung Thời gian Đối tượng học viên Thông tin

Tổng quát

Advanced laparoscopic surgery course No 32 01/12/2009 - 26/12/2009 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 31 19/10/2009 - 31/10/2009 Maylasia Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi Ổ bụng khóa 23 12/10/2009 - 11/12/2009 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi đại trực tràng khóa 03 05/10/2009 - 09/10/2009 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 07 21/09/2009 - 03/10/2009 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 30 07/09/2009 - 11/09/2009 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 06 17/08/2009 - 29/08/2009 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 29 17/08/2009 - 29/08/2009 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 28 10/08/2009 - 12/08/2009 Maylasia Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi đại trực tràng khóa 02 20/07/2009 - 24/07/2009 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
1 2 3 

Khớp

Điều dưỡng dụng cụ trong PTNS khớp khóa 01 07/12/2009 - 13/12/2009 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi khớp khóa 08 02/11/2009 - 31/12/2009 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi khớp khóa 07 03/08/2009 - 25/09/2009 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi khớp khóa 06 02/03/2009 - 24/04/2009 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Lồng ngực

Phẫu thuật nội soi lồng ngực khóa 01 15/06/2009 - 15/07/2009 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Mũi xoang

Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 10 14/09/2009 - 11/12/2009 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 09 13/04/2009 - 10/07/2009 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin