\

Lịch giảng các lớp Tổng quát

Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Xem thông tin
Advanced Laparoscopic Surgery Course - No. 115 02/10/2023 13/10/2023 Xem thông tin
Clinical Rotation - No.03 15/09/2023 13/10/2023 Xem thông tin
Advanced Laparoscopic Surgery Course - No. 114 04/09/2023 15/09/2029 Xem thông tin
Clinical Rotation - No.02 25/07/2023 21/08/2023 Xem thông tin
Clinical Rotation - No.01 20/05/2023 02/06/2023 Xem thông tin
PTNS ổ bụng cơ bản 07/12/2022 17/03/2023 Xem thông tin
Basic and advanced laparoscopic surgery 04/07/2022 30/07/2022 Xem thông tin
Phẫu thuật nọi soi nâng cao - khóa 1 23/11/2020 27/11/2020 Xem thông tin
PTNS đại trực tràng khóa 22 17/09/2018 21/09/2018 Xem thông tin
PTNS đại trực tràng khóa 21 25/06/2018 29/06/2018 Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 69 03/07/2017 07/07/2017 Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 68 15/05/2017 09/06/2017 Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 40 06/03/2017 02/06/2017 Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 41 06/03/2017 02/06/2017 Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 39 04/07/2016 30/09/2016 Xem thông tin
1