\

Lịch giảng các lớp Tổng quát

Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Xem thông tin
PTNS đại trực tràng khóa 22 17/09/2018 21/09/2018 Xem thông tin
PTNS đại trực tràng khóa 21 25/06/2018 29/06/2018 Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 69 03/07/2017 07/07/2017 Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 68 15/05/2017 09/06/2017 Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 40 06/03/2017 02/06/2017 Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 41 06/03/2017 02/06/2017 Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 39 04/07/2016 30/09/2016 Xem thông tin
1