\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Đối tượng học viên :

Chương Trình Đào Tạo Năm 2003

Nội dung Thời gian Đối tượng học viên Thông tin

Tổng quát

Phẫu thuật nội soi Ổ bụng khóa 08 15/11/2003 - 15/01/2004 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi Ổ bụng khóa 07 01/08/2003 - 01/11/2003 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi Ổ bụng khóa 06 01/04/2003 - 01/07/2003 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin