\
Tin tức năm 2018
(11-12/05/2018) Lớp tập huấn chuyên đề:: Phẫu thuật nội soi Đại trực tràng (11-12/05/2018) Lớp tập huấn chuyên đề:: Phẫu thuật nội soi Đại trực tràng
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự lớp tập huấn chuyên đề:
(07/05/2018) Chiêu sinh lớp Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật nội soi ổ bụng (07/05/2018) Chiêu sinh lớp Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật nội soi ổ bụng
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông báo kế hoạch chiêu sinh lớp Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật nội soi ổ bụng như sau: