\
Tin tức năm 2017
Chiêu sinh lớp: Tập huấn về thoát vị của hội thoát vị Châu Á Thái Bình Dương... Chiêu sinh lớp: Tập huấn về thoát vị của hội thoát vị Châu Á Thái Bình Dương...
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự lớp tập huấn: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRONG THOÁT VỊ - LỚP TẬP HUẤN VỀ THOÁT VỊ CỦA HỘI THOÁT VỊ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG DỰA TRÊN HƯỚNG DẪN QUỐC TẾ TRONG ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ
(15/05/2017) Chiêu sinh lớp: PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC (15/05/2017) Chiêu sinh lớp: PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC
Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội thông báo kê hoạch chiêu sinh lớp: PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC
Chiêu sinh lớp Phẫu thuật nội soi Khớp – Khóa 27 Chiêu sinh lớp Phẫu thuật nội soi Khớp – Khóa 27
Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật Nội soi – Đại học Y Dược TPHCM thông báo chiêu sinh lớp: Phẫu thuật nội soi Khớp – Khóa 27 (20/02/2017 – 20/04/2017)
Chiêu sinh lớp Phẫu thuật Nội soi Tổng quát – Khóa 40 Chiêu sinh lớp Phẫu thuật Nội soi Tổng quát – Khóa 40
Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật Nội soi – Ðại học Y Dược TPHCM thông báo chiêu sinh lớp: Phẫu thuật Nội soi Tổng quát – Khóa 40