\
Tin tức năm 2017
(11/09/2017) Chiêu sinh lớp Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật nội soi ổ bụng (11/09/2017) Chiêu sinh lớp Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật nội soi ổ bụng
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông báo kế hoạch chiêu sinh lớp Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật nội soi ổ bụng như sau:
(28 – 29/07/2017) Chiêu sinh lớp: Phẫu thuật nội soi nâng cao (28 – 29/07/2017) Chiêu sinh lớp: Phẫu thuật nội soi nâng cao
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Hội Phẫu thuật Nội soi và Nội soi Châu Á Thái Bình Dương tổ chức chương trình đào tạo :
(03/07/2017) Chiêu sinh: Phẫu thuật nội soi tổng quát (03/07/2017) Chiêu sinh: Phẫu thuật nội soi tổng quát
Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TPHCM thông báo kê hoạch chiêu sinh lớp: PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT
(10/07/2017) Chiêu sinh: Phẫu thuật nội soi khớp (10/07/2017) Chiêu sinh: Phẫu thuật nội soi khớp
Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TPHCM thông báo kê hoạch chiêu sinh lớp: PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP
Chiêu sinh lớp: Tập huấn về thoát vị của hội thoát vị Châu Á Thái Bình Dương... Chiêu sinh lớp: Tập huấn về thoát vị của hội thoát vị Châu Á Thái Bình Dương...
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự lớp tập huấn: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRONG THOÁT VỊ - LỚP TẬP HUẤN VỀ THOÁT VỊ CỦA HỘI THOÁT VỊ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG DỰA TRÊN HƯỚNG DẪN QUỐC TẾ TRONG ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ
1 2