\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Đối tượng học viên :

Chương Trình Đào Tạo Năm 2017

Nội dung Thời gian Đối tượng học viên Thông tin

Tổng quát

Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 40 06/03/2017 - 02/06/2017 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Khớp

Phẫu thuật nội soi khớp khóa 27 20/02/2017 - 20/04/2017 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin