\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Đối tượng học viên :

Chương Trình Đào Tạo Năm 2006

Nội dung Thời gian Đối tượng học viên Thông tin

Tổng quát

Phẫu thuật nội soi Ổ bụng khóa 16 03/07/2006 - 03/10/2006 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi Ổ bụng khóa 15 02/03/2006 - 02/05/2006 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Niệu

Phẫu thuật nội soi tiết niệu khóa 03 01/11/2006 - 31/01/2007 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi tiết niệu khóa 02 15/05/2006 - 15/08/2006 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Mũi xoang

Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 05 01/08/2006 - 31/10/2006 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 04 15/02/2006 - 15/05/2006 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin