\
Hội nghị - hội thảo năm 2017
CME: Cập nhật điều trị ung thư đại trực tràng ứng dụng icg trong phẫu thuật... CME: Cập nhật điều trị ung thư đại trực tràng ứng dụng icg trong phẫu thuật...
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề: CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG ỨNG DỤNG ICG TRONG PHẪU THUẬT PHÒNG NGỪA TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG HÓA TRỊ
(19/05/2017)Hội thảo khoa học chuyên đề Phẫu thuật nội soi Gan Mật Tụy (19/05/2017)Hội thảo khoa học chuyên đề Phẫu thuật nội soi Gan Mật Tụy
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự Hội thảo khoa học chuyên đề: PHẪU THUẬT NỘI SOI GAN MẬT TỤY
CME chuyên đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị Bướu giáp nhân CME chuyên đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị Bướu giáp nhân
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BƯỚU GIÁP NHÂN
HTKH chuyên đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý tiêu hóa gan mật HTKH chuyên đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý tiêu hóa gan mật
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự Hội thảo khoa học chuyên đề: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH LÝ TIÊU HÓA GAN MẬT
(04/07/2017) Hội thảo chuyên đề: Phẫu thuật thay khớp háng: Chuyện động đôi - Thế hệ mới (04/07/2017) Hội thảo chuyên đề: Phẫu thuật thay khớp háng: Chuyện động đôi - Thế hệ mới
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự Hội thảo khoa học chuyên đề: PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG: CHUYỂN ĐỘNG ĐÔI – THẾ HỆ MỚI
(05/07/2017) Hội thảo chuyên đề: Phẫu thuật thay khớp gối thế hệ mới: Cắt xương tối thiểu (05/07/2017) Hội thảo chuyên đề: Phẫu thuật thay khớp gối thế hệ mới: Cắt xương tối thiểu
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự Hội thảo khoa học chuyên đề: PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI THẾ HỆ MỚI: CẮT XƯƠNG TỐI THIỂU
Thông báo chiêu sinh lớp: Phẫu thuật thay khớp Thông báo chiêu sinh lớp: Phẫu thuật thay khớp
Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội thông báo kê hoạch chiêu sinh lớp: PHẪU THUẬT THAY KHỚP
CME chuyên đề: Phẫu thuật Nội soi Sàn sọ trong điều trị viêm mũi xoang mạn tính CME chuyên đề: Phẫu thuật Nội soi Sàn sọ trong điều trị viêm mũi xoang mạn tính
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề: Phẫu thuật Nội soi Sàn sọ trong điều trị viêm mũi xoang mạn tính