\
Hội nghị - hội thảo năm 2017
CME chuyên đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị Bướu giáp nhân CME chuyên đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị Bướu giáp nhân
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BƯỚU GIÁP NHÂN
HTKH chuyên đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý tiêu hóa gan mật HTKH chuyên đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý tiêu hóa gan mật
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự Hội thảo khoa học chuyên đề: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH LÝ TIÊU HÓA GAN MẬT
Thông báo chiêu sinh lớp: Phẫu thuật thay khớp Thông báo chiêu sinh lớp: Phẫu thuật thay khớp
Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội thông báo kê hoạch chiêu sinh lớp: PHẪU THUẬT THAY KHỚP
CME chuyên đề: Phẫu thuật Nội soi Sàn sọ trong điều trị viêm mũi xoang mạn tính CME chuyên đề: Phẫu thuật Nội soi Sàn sọ trong điều trị viêm mũi xoang mạn tính
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề: Phẫu thuật Nội soi Sàn sọ trong điều trị viêm mũi xoang mạn tính