\
Hội nghị - hội thảo năm 2015
Chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề: Phẫu thuật tiêu hóa – Ung thư và Phẫu thuật nội soi Chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề: Phẫu thuật tiêu hóa – Ung thư và Phẫu thuật nội soi
Bộ môn Ngoại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp đến tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề: Phẫu thuật tiêu hóa – Ung thư và Phẫu thuật nội soi
Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 32 - Chuyên ngành Ngoại khoa Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 32 - Chuyên ngành Ngoại khoa
Bộ môn Ngoại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp đến tham dự: Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 32 - Chuyên ngành Ngoại khoa
Chương trình Hội thảo khoa học chuyên đề: PHẪU THUẬT THAY LẠI KHỚP HÁNG Chương trình Hội thảo khoa học chuyên đề: PHẪU THUẬT THAY LẠI KHỚP HÁNG
Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp đến tham dự Hội thảo khoa học chuyên đề: PHẪU THUẬT THAY LẠI KHỚP HÁNG