\
Hội nghị - hội thảo năm 2017
(25/05/2017)CME chuyên đề Cập nhật điều trị ung thư đại trực tràng ứng dụng icg trong phẫu thuật phòng ngừa tai biến và biến chứng hóa trị (25/05/2017)CME chuyên đề Cập nhật điều trị ung thư đại trực tràng ứng dụng icg trong phẫu thuật phòng ngừa tai biến và biến chứng hóa trị
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề: CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG ỨNG DỤNG ICG TRONG PHẪU THUẬT PHÒNG NGỪA TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG HÓA TRỊ
(19/05/2017)Hội thảo khoa học chuyên đề Phẫu thuật nội soi Gan Mật Tụy (19/05/2017)Hội thảo khoa học chuyên đề Phẫu thuật nội soi Gan Mật Tụy
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự Hội thảo khoa học chuyên đề: PHẪU THUẬT NỘI SOI GAN MẬT TỤY
CME chuyên đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị Bướu giáp nhân CME chuyên đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị Bướu giáp nhân
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BƯỚU GIÁP NHÂN
HTKH chuyên đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý tiêu hóa gan mật HTKH chuyên đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý tiêu hóa gan mật
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự Hội thảo khoa học chuyên đề: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH LÝ TIÊU HÓA GAN MẬT
Thông báo chiêu sinh lớp: Phẫu thuật thay khớp Thông báo chiêu sinh lớp: Phẫu thuật thay khớp
Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội thông báo kê hoạch chiêu sinh lớp: PHẪU THUẬT THAY KHỚP
CME chuyên đề: Phẫu thuật Nội soi Sàn sọ trong điều trị viêm mũi xoang mạn tính CME chuyên đề: Phẫu thuật Nội soi Sàn sọ trong điều trị viêm mũi xoang mạn tính
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề: Phẫu thuật Nội soi Sàn sọ trong điều trị viêm mũi xoang mạn tính