\
Địa chỉ

215 đường Hồng Bàng Phường 11, Quận 5, TPHCM

Tel:      (84.8) 3952 5420

Fax:     (84.8) 3950 6126

Email:   phauthuatnoisoi@umc.edu.vn

Thông tin liên lạc

 Phụ trách chung

    PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc

 PTNS Tổng quát

    ThS BS. Lê Quan Anh Tuấn

 PTNS Lồng ngực

    PGS TS BS. Nguyễn Hoài Nam

 PTNS Mũi Xoang

    GS TS BS. Phạm Kiên Hữu

 PTNS Tiết Niệu

    TS BS. Nguyễn Hoàng Đức

 PTNS Khớp

    PGS TS BS. Bùi Hồng Thiên Khanh

 PTNS Thần Kinh

    TS BS. Huỳnh Hồng Châu

 PTNS Phụ Khoa

    PGS TS BS. Ngô Thị Kim Phụng

Địa điểm

 

 
 
Thư ký trung tâm
Họ và tên
Email
Nội dung