\

Chương trình đào tạo Phẫu thuật Nội soi Căn bản

31/01/2012
I. Mục tiêu
- Đào tạo phẫu thuật viên nội soi cho các bệnh viện.

- Trang bị lý thuyết và kỹ năng thực hành cho học viên.

- Thực hiện một số phẫu thuật nội soi thông thường (cắt túi mật nội soi, cắt ruột thừa nội soi v.v..).

II. Đối tượng đăng ký
- Bác sĩ chuyên khoa
III. Thời gian và kế hoạch học tập:
Khóa học được tổ chức học tập trung trong 3 tháng, trong đó:  
- Lý thuyết:  2 bài/tuần
- Thực tập:  trên thùng tập, trên dàn máy PTNS và trên hệ thống simulator
- Thực hành:  Kiến tập, phụ mổ
- Thi cuối khóa:  Thi viết
- Địa điểm:  Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM
 Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm Đại học Y Dược TPHCM

IV. Chương trình lý thuyết: 42 tiết
Tên bài giảng Giảng viên Số tiết
1.   Tổng quan về phẫu thuật nội soi PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc 2
2.   Khâu cột trong phẫu thuật nội soi PGS TS BS. Nguyễn Tấn Cường 2
3.   Nội soi ổ bụng chẩn đoán PGS TS BS. Nguyễn Trung Tín 2
4.   Hướng dẫn thực tập thùng tập ThS BS. Lê Quan Anh Tuấn 2
5.   Trang thiết bị dùng trong phẫu thuật nội soi KS. Đoàn Anh Tuấn 2
6.   Dụng cụ sử dụng trong phẫu thuật nội soi PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc 2
7.   Đánh giá siêu âm trước mổ và trong mổ trong cắt túi mật nội soi BS. Nguyễn Quang Thái Dương 2
8.   Các nguyên tắc chọn vị trí trocar trong PTNS ThS BS. Nguyễn Hữu Thịnh 2
9.   Đặt trocar và các biến chứng PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc 2
10.  Các dạng động mạch túi mật ứng dụng trong PTNS ThS BS. Lê Quan Anh Tuấn 2
11.  Phẫu thuật nội soi cắt túi mật ThS BS. Lê Quan Anh Tuấn 2
12.  Bố trí 01 phòng mổ nội soi ThS Nguyễn Thi Hương 2
13.  Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa PGS TS BS. Đỗ Trọng Hải 2
14.  Chụp hình đường mật trong mổ PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc 2
15.  Bộc lộ phẫu trường trong PTNS ThS BS. Trần Công Duy Long 2
16.  Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày tá tràng PGS TS BS. Đỗ Đình Công 2
17.  Phẫu thuật nội soi trên người lớn tuổi TS BS. Lê Văn Quang 2
18.  Những khó khăn thường gặp trong PTNS và cách xử lý PGS TS BS. Nguyễn Tấn Cường 2
19.  Phẫu thuật nội soi trong phụ khoa TS BS. Bùi Chí Thương 2
20.  Tổng quan phẫu thuật nội soi tiết niệu PGS TS BS. Trần Lê Linh Phương 2
21.  Tổn thương đường mật trong cắt túi mật nội soi PGS TS BS Nguyễn Hoàng Bắc 2
22.  Thảo luận và giải đáp thắc mắc
V. Chương trình thực tập
 1. Làm quen với trang thiết bị dùng trong phẫu thuật nội soi.
 2. Kỹ thuật phẫu tích.
 3. Kỹ thuật khâu cột trong và ngoài cơ thể.
 4. Kỹ thuật cắt túi mật, cắt ruột thừa v.v.
 5. Trình bày Video, trao đổi kinh nghiệm những trường hợp khó, đặc biệt.
VI. Quyền lợi và trách nhiệm của học viên
 1. Quyền lợi:

  - Được tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết và thực tập.

  - Có quyền yêu cầu mượn các dụng cụ và thùng tập để thực tập.

  - Được quyền phụ mổ tất cả các ca mổ nội soi tại phòng mổ.

  - Được cung cấp tài liệu học tập.

  - Được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh cấp khi kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu.

  - Được ưu tiên nhận giấy mời trong các chương trình hội thảo về phẫu thuật nội soi do Trung tâm tổ chức.

 2. Nghĩa vụ của học viên:

  - Tuân thủ các nội quy của Bệnh viện và Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật Nội soi.

  - Phải đeo thẻ học viên khi thực hành tại Bệnh viện.

  - Tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết và thực hành.

  - Tự sắp xếp lịch phụ mổ của học viên.

  - Có trách nhiệm bảo quản các phương tiện, dụng cụ thực tập và vệ sinh thùng tập trước khi trả lại Trung tâm.

  - Phụ giúp ban giảng huấn tổ chức tốt lớp học.

  - Đạt trên 80% giờ dự lý thuyết sẽ được dự kì thi kiểm tra cuối khóa.