\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Đối tượng học viên :

Chương Trình Đào Tạo Năm 2014

Nội dung Thời gian Đối tượng học viên Thông tin

Tổng quát

Advanced laparoscopic surgery course No 90 08/12/2014 - 12/12/2014 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 54 10/11/2014 - 05/12/2014 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 89 27/10/2014 - 07/11/2014 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 53 13/10/2014 - 07/11/2014 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 87 15/09/2014 - 26/09/2014 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Điều dưỡng dụng cụ trong PTNS ổ bụng khóa 15 15/09/2014 - 26/09/2014 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 52 08/09/2014 - 03/10/2014 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi đại trực tràng khóa 14 28/07/2014 - 01/08/2014 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 51 21/07/2014 - 15/08/2014 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 35 30/06/2014 - 26/09/2014 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
1 2 3 

Khớp

Phẫu thuật nội soi khớp khóa 21 14/07/2014 - 12/09/2014 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi khớp khóa 20 10/03/2014 - 09/05/2014 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Lồng ngực

Phẫu thuật nội soi lồng ngực khóa 06 11/08/2014 - 11/09/2014 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi lồng ngực khóa 05 12/05/2014 - 12/06/2014 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Mũi xoang

Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 20 11/08/2014 - 10/10/2014 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi mũi xoang nâng cao khóa 05 16/06/2014 - 16/07/2014 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 19 07/04/2014 - 06/06/2014 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin