\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Đối tượng học viên :

Chương Trình Đào Tạo Năm 2007

Nội dung Thời gian Đối tượng học viên Thông tin

Tổng quát

Advanced laparoscopic surgery course No 04 03/12/2007 - 07/12/2007 Maylasia Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 03 19/11/2007 - 29/12/2007 Maylasia Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 02 05/11/2007 - 08/11/2007 Maylasia Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 01 22/10/2007 - 25/10/2007 Maylasia Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi Ổ bụng khóa 18 01/08/2007 - 31/10/2007 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi Ổ bụng khóa 17 15/03/2007 - 15/06/2007 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Niệu

Phẫu thuật nội soi tiết niệu khóa 04 15/08/2007 - 15/11/2007 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Khớp

Phẫu thuật nội soi khớp khóa 02 15/11/2007 - 15/01/2008 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi khớp khóa 01 12/03/2007 - 12/05/2007 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Lồng ngực

Phẫu thuật nội soi lồng ngực khóa 30.07.2007 – 15.08.2007 30/07/2007 - 15/08/2007 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Mũi xoang

Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 07 17/09/2007 - 17/12/2007 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 06 02/04/2007 - 30/06/2007 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin