\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Đối tượng học viên :

Chương Trình Đào Tạo Năm 2008

Nội dung Thời gian Đối tượng học viên Thông tin

Tổng quát

Basic laparoscopic surgery course No 01 16/12/2008 - 18/12/2008 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 20 24/11/2008 - 27/11/2008 Maylasia Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 19 10/11/2008 - 13/11/2008 Maylasia Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 17 15/09/2008 - 18/09/2008 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 18 15/09/2008 - 26/09/2008 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 16 25/08/2008 - 27/08/2008 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 15 11/08/2008 - 13/08/2008 Maylasia Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 14 04/08/2008 - 30/08/2008 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 13 14/07/2008 - 23/08/2008 Maylasia Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi Ổ bụng khóa 20 07/07/2008 - 30/09/2008 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
1 2 

Niệu

Phẫu thuật nội soi tiết niệu khóa 05 15/05/2008 - 15/08/2008 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Khớp

Phẫu thuật nội soi khớp khóa 05 17/11/2008 - 16/01/2009 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi khớp khóa 04 04/05/2008 - 30/09/2008 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi khớp khóa 03 03/03/2008 - 29/04/2008 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Lồng ngực

Phẫu thuật nội soi lồng ngực khóa 16.06.2008 – 28.06.2008 16/06/2008 - 28/06/2008 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Mũi xoang

Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 08 16/04/2008 - 16/07/2008 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin