\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Đối tượng học viên :

Chương Trình Đào Tạo Năm 2017

Nội dung Thời gian Đối tượng học viên Thông tin

Tổng quát

Advanced laparoscopic surgery course No 113 18/12/2017 - 22/12/2017 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 112 11/12/2017 - 15/12/2017 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 111 20/11/2017 - 24/11/2017 Maylasia Đăng ký học
Xem thông tin
Laparoscopic gastrectomy surgery course 01 16/10/2017 - 18/10/2017 Singapore Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 110 02/10/2017 - 06/10/2017 Philippines Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 71 18/09/2017 - 13/10/2017 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 70 17/07/2017 - 04/08/2017 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 69 03/07/2017 - 07/07/2017 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 68 15/05/2017 - 09/06/2017 Indonesia Đăng ký học
Xem thông tin
Advanced laparoscopic surgery course No 108 10/04/2017 - 21/04/2017 Maylasia Đăng ký học
Xem thông tin
1 2 

Khớp

Phẫu thuật nội soi khớp khóa 28 10/07/2017 - 08/09/2017 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi khớp khóa 27 20/02/2017 - 20/04/2017 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin

Lồng ngực

Phẫu thuật nội soi lồng ngực khóa 08 15/05/2017 - 15/06/2017 Việt Nam Đăng ký học
Xem thông tin