\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Nội quyLịch giảngTra cứu điểmThông báoDanh sách học viênHọc viên xuất sắc
Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Xem thông tin

Tổng quát

Advanced Laparoscopic Surgery Course - No. 115 02/10/2023 13/10/2023 Xem thông tin
Clinical Rotation - No.03 15/09/2023 13/10/2023 Xem thông tin
Advanced Laparoscopic Surgery Course - No. 114 04/09/2023 15/09/2029 Xem thông tin
Clinical Rotation - No.02 25/07/2023 21/08/2023 Xem thông tin
Clinical Rotation - No.01 20/05/2023 02/06/2023 Xem thông tin
1 2 3 

Khớp

Phẫu thuật nội soi khớp khóa 28 10/07/2017 08/09/2017 Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi khớp khóa 27 20/02/2017 20/04/2017 Xem thông tin

Lồng ngực

Phẫu thuật nội soi lồng ngực khóa 08 15/05/2017 15/06/2017 Xem thông tin