\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Chương trình đào tạo Phẫu thuật Nội soi Căn bản
Trang bị lý thuyết và kỹ năng thực hành cho học viên thực hiện một số phẫu thuật nội soi
Chương trình đào tạo Điều dưỡng dụng cụ trong PTNS Ổ bụng
Đào tạo Điều dưỡng chuyên trong phẫu thuật nội soi ổ bụng cho các bệnh viện