\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Chương trình đào tạo Phẫu thuật Nội soi Mũi xoang Căn bản
Trang bị lý thuyết và kỹ năng thực hành cho học viên về phẫu thuật nội soi mũi xoang
Chương trình đào tạo Phẫu thuật Nội soi Mũi xoang Nâng cao
Nắm vững các mốc giải phẫu quan trọng trong kỹ thuật mổ nội soi nâng cao