\
Chương Trình Đào TạoNội Dung Đào TạoDành Cho Học Viên
Chương trình đào tạo Phẫu thuật Nội soi Khớp
Trang bị lý thuyết và kỹ năng thực hành cho phẫu thuật viên nội soi Khớp
Chương trình đào tạo Điều dưỡng dụng cụ trong PTNS Khớp
Đào tạo Điều dưỡng chuyên trong phẫu thuật nội soi khớp cho các bệnh viện