\
Ban giảng huấn
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc Email: hoangbacmd@gmail.com
Năm sinh: 1967
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM 
PGS TS BS. Nguyễn Tấn Cường Email: tancuongng@yahoo.com
Năm sinh: 1953
Đại học Y Dược TP.HCM
PGS TS BS. Đỗ Trọng Hải Email: dotronghai55@yahoo.com
Năm sinh: 1955
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM 
PGS TS BS. Đỗ Đình Công Email: cong.dd@umc.edu.vn
Năm sinh: 1955
Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM
PGS TS BS. Nguyễn Trung Tín Email: bsnguyentrungtin@yahoo.com
Năm sinh: 1962
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM 
PGS TS BS. Lê Văn Quang Email: myfamilyr16@yahoo.com
Năm sinh: 1956
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM 
TS BS. Bùi Chí Thương Email: buichithuong@yahoo.com
Năm sinh: 1974
Bệnh viện Từ Dũ TPHCM
TS BS. Nguyễn Hữu Thịnh Email: bshuuthinh@yahoo.com
Năm sinh: 1977
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM 
ThS BS. Lê Quan Anh Tuấn Email: tuanlequan@yahoo.com
Năm sinh: 1973
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM 
ThS BS. Nguyễn Quang Thái Dương Email: davidnguyen00@yahoo.com
Năm sinh: 1972
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM 
1 2 3