\
Các giảng viên khác :
PGS TS BS. NGUYỄN HOÀNG BẮC
Năm sinh: 1967
Chuyên khoa: Ngoại tổng quát
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ – Bác sĩ
Email: hoangbacmd@gmail.com
CHỨC VỤ
 • Bí thư Đảng Bộ Bộ phận Bệnh viện Đại học Y Dược
 • Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm Đại học Y Dược TPHCM
 • Phó Trưởng Khoa Y Đại học Y Dược TPHCM
 • Trưởng Bộ môn Phẫu thuật thực hành Đại học Y Dược TPHCM
 • Phó Trưởng Bộ môn Ngoại Đại học Y Dược TPHCM
 • Trưởng Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật Nội soi
 • Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 • 1991 – nay Đại học Y Dược TP Hồ Chi Minh
 • 1991 - 1999 Tổ Bộ môn Ngoại Bệnh viện Chợ Rẫy
 • 2000 – nay Tổ Bộ môn Ngoại Bệnh viện Đại học Y Dược
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • 1985 - 1991 Bác sĩ Đa khoa tại Trường Đại học Y Dược TPHCM
 • 1994 - 1997 Thạc sĩ Y học tại Trường Đại học Y Dược TPHCM
 • 1999 - 2000 Thực tập tại Đại Học San Francisco
 • 2001 Tham quan, học tập tại Trung tâm huấn luyện nội soi Strasbourg, Pháp
 • 2002 Kiến tập tại trung tâm ghép gan Kyoto; Tokyo Nhật Bản
 • 2002 - 2007 Tốt nghiệp Tiến sĩ Y học tại Đại học Y Dược TPHCM
HỘI VIÊN
CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
THAM GIA VIẾT SÁCH
BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
BÀI VIẾT ĐĂNG TẠP CHÍ NƯỚC NGOÀI
GIẢNG DẠY NƯỚC NGOÀI