\
Các giảng viên khác :
PGS TS BS. ĐỖ ĐÌNH CÔNG
Năm sinh: 1955
Chuyên khoa: Ngoại tổng quát
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ – Bác sĩ
Email: cong.dd@umc.edu.vn