\
Dành cho học viên
Nội quyLịch giảngTra cứu điểmThông báoDanh sách học viênHọc viên xuất sắc
Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Xem thông tin

Tổng quát

PTNS đại trực tràng khóa 22 17/09/2018 21/09/2018 Xem thông tin
PTNS đại trực tràng khóa 21 25/06/2018 29/06/2018 Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 69 03/07/2017 07/07/2017 Xem thông tin
Basic laparoscopic surgery course No 68 15/05/2017 09/06/2017 Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 41 06/03/2017 02/06/2017 Xem thông tin
1 2 

Khớp

Phẫu thuật nội soi khớp khóa 28 10/07/2017 08/09/2017 Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi khớp khóa 27 20/02/2017 20/04/2017 Xem thông tin

Lồng ngực

Phẫu thuật nội soi lồng ngực khóa 08 15/05/2017 15/06/2017 Xem thông tin