\
Dành cho học viên
Nội quyLịch giảngTra cứu điểmThông báoDanh sách học viênHọc viên xuất sắc
Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Xem thông tin

Tổng quát

Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 40 06/03/2017 02/06/2017 Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 39 04/07/2016 30/09/2016 Xem thông tin

Khớp

Phẫu thuật nội soi khớp khóa 27 20/02/2017 20/04/2017 Xem thông tin