\
Các giảng viên khác :
TS BS. BÙI CHÍ THƯƠNG
Năm sinh : 1974
Chuyên khoa : Sản phụ khoa
Học hàm, học vị: Tiến sĩ Bác sĩ
Email: buichithuong@yahoo.com
CHỨC VỤ
  • Giảng viên Bộ Môn Sản Đại học Y Dược TPHCM
  • Bác sĩ điều trị Khoa nội soi Bệnh viện Từ Dũ TPHCM
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2005 - nay: Bộ Môn Sản Đại học Y Dược TPHCM
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1999: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 2004: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú sản tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 2006: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 2012: Tốt nghiệp Tiến sĩ Y học tại Đại học Y Dược TPHCM
HỘI VIÊN
KINH NGHIỆM VỀ PHẪU THUẬT NỘI SOI