\
Các giảng viên khác :
PGS TS BS. ĐỖ TRỌNG HẢI
Năm sinh: 1955
Chuyên khoa: Ngoại tổng quát
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ
Email: dotronghai55@yahoo.com
CHỨC VỤ
  • Giảng viên chính Bộ môn Ngoại – Đại học Y dược TPHCM
  • Trưởng Phòng Nghiệp vụ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1984 – nay: Giảng viên Bộ môn Ngoại Đại học Y Dược TPHCM
  • 1984 – 1996 Bệnh viện Chợ Rẫy
  • 1996 – nay Bệnh viện Đại học Y Dược
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1980 Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 1984 Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú Ngoại Tổng quát tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 2001 Tốt nghiệp Chuyên khoa cấp 2 Ngoại Tổng quát
  • 1995 Tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa
  • 2006 Phó Giáo sư Ngoại khoa
HỘI VIÊN
KINH NGHIỆM VỀ PHẪU THUẬT NỘI SOI
CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ BÁO CÁO
BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO