\
Các giảng viên khác :
ThS BS. NGUYỄN HỮU THỊNH
Năm sinh: 1977
Chuyên khoa: Ngoại tổng quát
Học hàm, học vị: Thạc sĩ – Bác sĩ
Email: bshuuthinh@yahoo.com
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2005 - nay Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2001 Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 2005 Tốt nghiệp Chuyên khoa Cấp 1(Nội trú)
HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội phẫu thuật viên Nội soi và Nội soi Việt Nam
  • Hội viên Hội phẫu thuật Tiêu hóa TP HCM
  • Hội viên Hội Ngoại khoa Việt Nam
KINH NGHIỆM VỀ PHẪU THUẬT NỘI SOI
CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ BÁO CÁO