\
Các giảng viên khác :
TS BS. LÊ VĂN QUANG
Năm sinh: 1956
Chuyên khoa: Ngoại tổng quát
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ Bác sĩ
Email: myfamilyr16@yahoo.com
CHỨC VỤ
 • Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất
 • Phó Trưởng Khoa Y – Đại học Y Dược TPHCM
 • Phó Chủ nhiệm Bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ Đại học Y Dược TPHCM
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 • 1981 - nay Đại học Y Dược TPHCM
 • 2005 - nay Bệnh viện Thống Nhất
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • 1981 Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
 • 1981 Tốt nghiệp Bác sĩ SBCK Ngoại Sản
 • 1985 Tốt nghiệp Bác sĩ CK cấp 1 Ngoại Tổng quát
 • 1981 – 1985 Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú tại Đại học Y Dược TPHCM
 • 1998 Tốt nghiệp Thạc sĩ Y học tại Đại học Y Dược TPHCM
 • 1995 Tu nghiệp về Phẫu thuật thẩm mỹ tại Montréal - Canada
 • 2002 Tu nghiệp Phẫu thuật Đầu - Cổ tại Montréal – Canada
 • 2010 Tốt nghiệp Tiến sĩ Y học tại Đại học Y Dược TPHCM
HỘI VIÊN
KINH NGHIỆM VỀ PHẪU THUẬT NỘI SOI
CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ BÁO CÁO
CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG BÁO