\
Các giảng viên khác :
PGS TS BS. NGUYỄN TRUNG TÍN
Năm sinh: 1962
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ
Email: bsnguyentrungtin@yahoo.com
CHỨC VỤ
  • Phó Trưởng Phòng Khoa học Đào tạo Bệnh viện Đại học Y Dược
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1986 đến nay Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 2001 đến nay Bệnh viện Đại học Y Dược
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1986 Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 1998 Tốt nghiệp Thạc sĩ Y học cộng đồng tại Đại học Manila, Philippine
  • 2003 Thạc sĩ Y học tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 2008 Tiến sĩ Y học tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
HỘI VIÊN
KINH NGHIỆM VỀ PHẪU THUẬT NỘI SOI
CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ BÁO CÁO
CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG BÁO