\
Bài giảng phẫu thuật nội soi
Nội soi ổ bụng chẩn đoán
PGS TS BS. Nguyễn Trung Tín
1901 Goerge Kelling người Đức ở thành phố Dresden thực hiện thành công nội soi chẩn đoán trên chó [14] trong Hội nghị lần thứ 23 của các nhà Tự nhiên học và Vật lý người Đức. Ông gây tê tại chỗ trên thành bụng chó, chọc kim và bơm không khí trong phòng vào ổ phúc mạc.
Nội soi ổ bụng chẩn đoán
Xem các bài viết của : PGS TS BS. Nguyễn Trung Tín