\
Bài giảng phẫu thuật nội soi
Các nguyên tắc chọn vị trí trocar trong PTNS
TS BS. Nguyễn Hữu Thịnh
Vị trí trocar trong phẫu thuật nội soi có ý nghĩa tương tự như trong đường mổ trong mổ mở. Vị trí trocar thích hợp giúp phẫu thuật viên tiếp cận trường mổ và tạng đích một cách hiệu quả nhất, giúp thao tác chính xác và hạn chế những khó khăn như va chạm giữa các dụng cụ…
Các nguyên tắc chọn vị trí trocar trong PTNS
Xem các bài viết của : TS BS. Nguyễn Hữu Thịnh