\
Bài giảng phẫu thuật nội soi
Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày nạo hạch D2
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
Cơ sở nghiên cứu: Phẫu thụât cắt dạ dày, vét hạch D2 có sự hỗ trợ của nội soi trong điều trị ung thư dạ dày tiến triển, cho đến nay vẫn còn nhiều tranh luận về khả năng thực hiện của kỹ thuật. Chúng tôi thực hiện đề tài nhằm góp phần làm rõ thêm khả năng ứng dụng của kỹ thụât mổ nội soi trong điều trị triệt căn ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển.
Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày nạo hạch D2