\
Bài giảng phẫu thuật nội soi
Các dạng động mạch túi mật ứng dụng trong PTNS
ThS BS. Lê Quan Anh Tuấn
Biến chứng chảy máu trong cắt túi mật nội soi không hiếm. Một trong những nguyên nhân gây chảy máu là giải phẫu của động mạch túi mật (ĐMTM) rất thay đổi. Việc nhận định ĐMTM trong phẫu thuật nội soi khác với khi phẫu tích trên xác và mổ hở. Vì vậy, cần phải có phân loại và những hình ảnh của các dạng động mạch (ĐM) qua nội soi nhằm giúp cho việc xác định ĐM dễ dàng hơn.
Các dạng động mạch túi mật ứng dụng  trong PTNS