\
Hội nghị - hội thảo năm 2009
GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI  11/12/2009 GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI 11/12/2009
Bệnh viện Đại học Y Dược trân trọng kính mời đến tham dự lớp tập huấn: GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI
3rd Colorectal Week - 17-19 November 2009 3rd Colorectal Week - 17-19 November 2009
We would like to invite you to attend the workshop: 3rd Colorectal Week - 17-19 November 2009
Kiến thức của Điều dưỡng phòng mổ trong Phẫu thuật nội soi 22/08/2009 Kiến thức của Điều dưỡng phòng mổ trong Phẫu thuật nội soi 22/08/2009
Kiến thức của Điều dưỡng phòng mổ trong Phẫu thuật nội soi 22/08/2009
Abdominal Hernia Repair 31/07 - 01/08/2009 Abdominal Hernia Repair 31/07 - 01/08/2009
We would like to invite you to attend the workshop: ABDOMINAL HERNIA REPAIR
Hội thảo: PHẪU THUẬT ÍT XÂM HẠI  06/07/2009 Hội thảo: PHẪU THUẬT ÍT XÂM HẠI 06/07/2009
Bệnh viện Đại học Y Dược trân trọng kính mời đến tham dự Hội thảo: PHẪU THUẬT ÍT XÂM HẠI
Lớp tập huấn chuyên đề Sỏi đường mật Lớp tập huấn chuyên đề Sỏi đường mật
Bệnh viện Đại học Y Dược trân trọng kính mời đến tham dự lớp tập huấn: CHUYÊN ĐỀ SỎI ĐƯỜNG MẬT: CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ
Hội thảo Phẫu thuật nội soi Khớp vai 20/10/2009 Hội thảo Phẫu thuật nội soi Khớp vai 20/10/2009
Bệnh viện Đại học Y Dược trân trọng kính mời đến tham dự Hội thảo: PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP VAI
Thay khớp gối 09/09/2009 Thay khớp gối 09/09/2009
Bệnh viện Đại học Y Dược trân trọng kính mời đến tham dự Hội thảo: THAY KHỚP GỐI
Hội thảo Thay Khớp gối 20/05/2009 Hội thảo Thay Khớp gối 20/05/2009
Bệnh viện Đại học Y Dược trân trọng kính mời đến tham dự Hội thảo: THAY KHỚP GỐI
Hội thảo Phẫu thuật thay Khớp gối 08/04/2009 Hội thảo Phẫu thuật thay Khớp gối 08/04/2009
Bệnh viện Đại học Y Dược trân trọng kính mời đến tham dự Hội thảo: PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI