\
Hội nghị - hội thảo năm 2007
Phương pháp mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh sỏi mật 28-29/08/2007 Phương pháp mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh sỏi mật 28-29/08/2007
Bệnh viện Đại học Y Dược trân trọng kính mời đến tham dự hội thảo: PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ BỆNH SỎI MẬT
Nhiệm vụ điều dưỡng trong chuẩn bị và chăm sóc bệnh nhân PTNS 30/06/2007 Nhiệm vụ điều dưỡng trong chuẩn bị và chăm sóc bệnh nhân PTNS 30/06/2007
Nhiệm vụ điều dưỡng trong chuẩn bị và chăm sóc bệnh nhân Phẫu thuật nội soi 30/06/2007
Workshop on Abdominal Hernia Repair 22 - 23/06/2007 Workshop on Abdominal Hernia Repair 22 - 23/06/2007
Workshop on Abdominal Hernia Repair 22 - 23/06/2007
The 1st COLORECTAL WEEK 22 - 25 /05/2007 The 1st COLORECTAL WEEK 22 - 25 /05/2007
We would like to invite you to attend the workshop: The 1st COLORECTAL WEEK 22 - 25 /05/2007
Nội soi khớp gối tái tạo dây chằng chéo trước bằng chốt ngang Crosspin 28/06/2007 Nội soi khớp gối tái tạo dây chằng chéo trước bằng chốt ngang Crosspin 28/06/2007
Nội soi khớp gối tái tạo dây chằng chéo trước bằng chốt ngang Crosspin 28/06/2007
Thay khớp gối - Mobile Bearing 27/06/2007 Thay khớp gối - Mobile Bearing 27/06/2007
Địa điểm: Giảng đường A - Lầu 4, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM