\
Hội nghị - hội thảo năm 2008
The 2nd COLORECTAL WEEK The 2nd COLORECTAL WEEK
We would like to invite you to attend the workshop: The 2nd COLORECTAL WEEK
Dụng cụ trong phẫu thuật nội soi 20-09-2008 Dụng cụ trong phẫu thuật nội soi 20-09-2008
Bệnh viện Đại học Y Dược trân trọng kính mời đến tham dự Hội thảo: DỤNG CỤ TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI
Workshop on Abdominal Hernia Repair 26 - 27/06/2008 Workshop on Abdominal Hernia Repair 26 - 27/06/2008
We would like to invite you to attend the workshop: Abdominal Hernia Repair 26 - 27/06/2008
Lớp tập huấn: Chuyên đề Sỏi đường mật 09-11/04/2008 Lớp tập huấn: Chuyên đề Sỏi đường mật 09-11/04/2008
Bệnh viện Đại học Y Dược trân trọng kính mời đến tham dự lớp tập huấn: Chuyên đề Sỏi đường mật: Chẩn đoán và Điều trị 09-11/04/2008
Điều trị sỏi thận bằng nội soi ngược dòng 21/03/2008 Điều trị sỏi thận bằng nội soi ngược dòng 21/03/2008
Bệnh viện Đại học Y Dược trân trọng kính mời đến tham dự Hội thảo: Điều trị sỏi thận bằng nội soi ngược dòng 21/03/2008
Hội thảo chuyên đề: Tán sỏi Niệu quản 10/03/2008 Hội thảo chuyên đề: Tán sỏi Niệu quản 10/03/2008
Hội thảo chuyên đề: Tán sỏi Niệu quản 10/03/2008
Phẫu thuật thay khớp gối toàn phần thế hệ mới Genesis II Phẫu thuật thay khớp gối toàn phần thế hệ mới Genesis II
Bệnh viện Đại học Y Dược trân trọng kính mời đến tham dự Hội thảo: PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI TOÀN PHẦN THẾ HỆ MỚI GENESIS II
Hội thảo Nội soi khớp vai nâng cao 17 - 18/07/2008 Hội thảo Nội soi khớp vai nâng cao 17 - 18/07/2008
Bệnh viện Đại học Y Dược trân trọng kính mời đến tham dự Hội thảo: PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP VAI NÂNG CAO