\
Hội nghị - hội thảo năm 2014
Hội thảo khoa học chuyên đề: Phẫu thuật Nội soi Điều trị thoát vị bẹn bằng MESH PVDF Hội thảo khoa học chuyên đề: Phẫu thuật Nội soi Điều trị thoát vị bẹn bằng MESH PVDF
Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp đến tham dự Hội thảo khoa học chuyên đề: Phẫu thuật Nội soi Điều trị thoát vị bẹn bằng MESH PVDF
Chương trình đào tạo liên tục chuyên đề: Bệnh lý ở Gan - Tụy và Đường mật Chương trình đào tạo liên tục chuyên đề: Bệnh lý ở Gan - Tụy và Đường mật
Bộ môn Ngoại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp đến tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề: BỆNH LÝ Ở GAN – TỤY VÀ ĐƯỜNG MẬT
Workshop on Abdominal Hernia Repair Workshop on Abdominal Hernia Repair
This will be our 9th run for the very popular Abdominal Hernia Repair Workshop in University Medical Center
Cập nhật Chẩn đoán và điều trị bệnh lành tính và ung thư Đại trực tràng Cập nhật Chẩn đoán và điều trị bệnh lành tính và ung thư Đại trực tràng
Bộ môn Ngoại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp đến tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÀNH TÍNH VÀ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG
Chương trình Hội thảo khoa học chuyên đề: PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI Chương trình Hội thảo khoa học chuyên đề: PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI
Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp đến tham dự chương trình Hội thảo Khoa học chuyên đề: PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI
Chương trình Hội thảo khoa học chuyên đề: PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI Chương trình Hội thảo khoa học chuyên đề: PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI
Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp đến tham dự chương trình Hội thảo khoa học chuyên đề: PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI