\

Mời tham dự Hội nghị Thoát vị Châu Á Thái Bình Dương APHS 2020

11/20/2020
THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ THOÁT VỊ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG APHS 2020
Trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp tham dự Hội nghị Thoát vị Châu Á Thái Bình Dương APHS 2020.

Hình thức: Trực tuyến.

Chương trình chi tiết: File đính kèm.

Thời gian: Từ 16h00, ngày 20/11/2020 đến 15h35, ngày 21/11/2020 (giờ Việt Nam).

Lưu ý: Thời gian trong file chương trình chi tiết được tính theo khung giờ Singapore (UTC+08:00), trước khung giờ Việt Nam (UTC+07:00) 01 tiếng.

Đăng ký tham dự: https://aphs.miceair.com/

Trân trọng thông báo.