\
Sự kiện đã diễn ra
(17/08/2017) Hội thảo: Điều trị đa mô thức ung thư đường tiêu hóa
(17/08/2017) Hội thảo: Điều trị đa mô thức ung thư đường tiêu hóa
Nhằm gởi đến quý đồng nghiệp những kết quả nghiên cứu, cũng như cập nhật những thông tin mới nhất trong điều trị ung thư đường tiêu hóa
(04/07/2017) Hội thảo chuyên đề: Phẫu thuật thay khớp háng: Chuyện động đôi - Thế hệ mới
(04/07/2017) Hội thảo chuyên đề: Phẫu thuật thay khớp háng: Chuyện động đôi - Thế hệ mới
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự Hội thảo khoa học chuyên đề: PHẪU THUẬT THAY . .
(05/07/2017) Hội thảo chuyên đề: Phẫu thuật thay khớp gối thế hệ mới: Cắt xương tối thiểu
(05/07/2017) Hội thảo chuyên đề: Phẫu thuật thay khớp gối thế hệ mới: Cắt xương tối thiểu
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự Hội thảo khoa học chuyên đề: PHẪU THUẬT THAY . .
1 2 
Tin tức
(28 – 29/07/2017) Chiêu sinh lớp: Phẫu thuật nội soi nâng cao (28 – 29/07/2017) Chiêu sinh lớp: Phẫu thuật nội soi nâng cao
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Hội Phẫu thuật Nội soi và Nội soi Châu Á Thái Bình Dương tổ chức chương trình đào tạo :
(03/07/2017) Chiêu sinh: Phẫu thuật nội soi tổng quát (03/07/2017) Chiêu sinh: Phẫu thuật nội soi tổng quát
Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TPHCM thông báo kê hoạch chiêu sinh lớp: PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT
(10/07/2017) Chiêu sinh: Phẫu thuật nội soi khớp (10/07/2017) Chiêu sinh: Phẫu thuật nội soi khớp
Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TPHCM thông báo kê hoạch chiêu sinh lớp: PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP
Chiêu sinh lớp: Tập huấn về thoát vị của hội thoát vị Châu Á Thái Bình Dương... Chiêu sinh lớp: Tập huấn về thoát vị của hội thoát vị Châu Á Thái Bình Dương...
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự lớp tập huấn: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRONG THOÁT . .
1 2 3