\
Sự kiện đã diễn ra
(04/07/2017) Hội thảo chuyên đề: Phẫu thuật thay khớp háng: Chuyện động đôi - Thế hệ mới
(04/07/2017) Hội thảo chuyên đề: Phẫu thuật thay khớp háng: Chuyện động đôi - Thế hệ mới
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự Hội thảo khoa học chuyên đề: PHẪU THUẬT THAY . .
(05/07/2017) Hội thảo chuyên đề: Phẫu thuật thay khớp gối thế hệ mới: Cắt xương tối thiểu
(05/07/2017) Hội thảo chuyên đề: Phẫu thuật thay khớp gối thế hệ mới: Cắt xương tối thiểu
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự Hội thảo khoa học chuyên đề: PHẪU THUẬT THAY . .
CME: Cập nhật điều trị ung thư đại trực tràng ứng dụng icg trong phẫu thuật...
CME: Cập nhật điều trị ung thư đại trực tràng ứng dụng icg trong phẫu thuật...
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tụ . .
1 2 
Tin tức
(28 – 29/07/2017) Chiêu sinh lớp: Phẫu thuật nội soi nâng cao (28 – 29/07/2017) Chiêu sinh lớp: Phẫu thuật nội soi nâng cao
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Hội Phẫu thuật Nội soi và Nội soi Châu Á Thái Bình Dương tổ chức chương trình đào tạo :
(03/07/2017) Chiêu sinh: Phẫu thuật nội soi tổng quát (03/07/2017) Chiêu sinh: Phẫu thuật nội soi tổng quát
Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TPHCM thông báo kê hoạch chiêu sinh lớp: PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT
(10/07/2017) Chiêu sinh: Phẫu thuật nội soi khớp (10/07/2017) Chiêu sinh: Phẫu thuật nội soi khớp
Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TPHCM thông báo kê hoạch chiêu sinh lớp: PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP
Chiêu sinh lớp: Tập huấn về thoát vị của hội thoát vị Châu Á Thái Bình Dương... Chiêu sinh lớp: Tập huấn về thoát vị của hội thoát vị Châu Á Thái Bình Dương...
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự lớp tập huấn: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRONG THOÁT . .
1 2 3