\
Bài giảng phẫu thuật nội soi
Chuẩn bị bệnh nhân trước mổ
GS TS BS. Phạm Kiên Hữu
Chuẩn bị bệnh nhân trước mổ