\
Bài giảng phẫu thuật nội soi
Kỹ thuật mổ nội soi thông thường
GS TS BS. Phạm Kiên Hữu
Kỹ thuật mổ nội soi thông thường