\
Các giảng viên khác :
TS BS. NGUYỄN HOÀNG NAM
Năm sinh: 1971
Chuyên khoa: Tai Mũi Họng
Học hàm, học vị: Tiến sĩ - Bác sĩ
Email: nghgnament@gmail.com
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1996 đến nay Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.
  • 1998 đến nay Bệnh viện Đại học Y Dược.
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1995 Tốt nghiệp tại Đại học Y Dược TP HCM.
  • 2005 Tốt nghiệp Tiến sĩ Y học.
HỘI VIÊN
KINH NGHIỆM
CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ BÁO CÁO
CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG BÁO