\
Các giảng viên khác :
ThS BS. LÊ QUANG NHÂN
Năm sinh: 1974
Chuyên khoa: Ngoại tổng quát
Học hàm, học vị: Tiến sĩ – Bác sĩ
Email: quangnhan1974@yahoo.com
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1998 - 2006 Bệnh viện Bình Dân
  • 2006 - đến nay Bệnh viện Đại học Y Dược
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1998 Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 2005 Tốt nghiệp Thạc sĩ Y học tại Đại học Y Dược TP HCM
HỘI VIÊN
KINH NGHIỆM VỀ PHẪU THUẬT NỘI SOI
CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ BÁO CÁO
CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG BÁO