\
Tin tức năm 2017
Chiêu sinh lớp Phẫu thuật nội soi niệu cơ bản Chiêu sinh lớp Phẫu thuật nội soi niệu cơ bản
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông báo chiêu sinh lớp Phẫu thuật nội soi niệu cơ bản như sau:
(03/11/2017-Nha Trang) Chiêu sinh lớp: Phẫu thuật nội soi căn bản và thoát vị (03/11/2017-Nha Trang) Chiêu sinh lớp: Phẫu thuật nội soi căn bản và thoát vị
Nhằm phát triển phẫu thuật nội soi tại các tỉnh thành trong cả nước, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phối hợp với Hội Phẫu thuật Nội soi & Nội soi Châu Á Thái Bình Dương (ELSA) tổ chức đào tạo và chuyển giao phẫu thuật nội soi căn bản cho một số Bệnh viện tuyến tỉnh.
(18/10/2017)CME: Phẫu thuật nội soi điều trị sỏi đường mật (18/10/2017)CME: Phẫu thuật nội soi điều trị sỏi đường mật
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề:
(06/11/2017) Chiêu sinh lớp Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật nội soi ổ bụng (06/11/2017) Chiêu sinh lớp Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật nội soi ổ bụng
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông báo kế hoạch chiêu sinh lớp Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật nội soi ổ bụng như sau:
(28 – 29/07/2017) Chiêu sinh lớp: Phẫu thuật nội soi nâng cao (28 – 29/07/2017) Chiêu sinh lớp: Phẫu thuật nội soi nâng cao
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Hội Phẫu thuật Nội soi và Nội soi Châu Á Thái Bình Dương tổ chức chương trình đào tạo :
1 2 3