\
Tin tức năm 2015
Thông báo chiêu sinh lớp: Phẫu thuật nội soi Khớp khóa 24 Thông báo chiêu sinh lớp: Phẫu thuật nội soi Khớp khóa 24
Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật Nội soi Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh trân trọng kính gửi đến Quý Bác sĩ thông tin khai giảng lớp Phẫu thuật nội soi khớp khóa 24 (16/11/2015 – 25/12/2015)
Chiêu sinh lớp Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật nội soi ổ bụng Chiêu sinh lớp Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật nội soi ổ bụng
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông báo kế hoạch chiêu sinh lớp Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật nội soi ổ bụng
Chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề: Phẫu thuật nội soi Sàn sọ Chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề: Phẫu thuật nội soi Sàn sọ
Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp đến tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề: Phẫu thuật nội soi Sàn sọ
Chiêu sinh lớp Phẫu thuật nội soi khớp khóa 23 (13/07/2015 – 11/09/2015) Chiêu sinh lớp Phẫu thuật nội soi khớp khóa 23 (13/07/2015 – 11/09/2015)
Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật Nội soi Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh trân trọng kính gửi đến Quý Bác sĩ thông tin khai giảng lớp Phẫu thuật nội soi khớp khóa 23 (13/07/2015 – 11/09/2015)
Chiêu sinh lớp Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 37 (06/07/2015 – 02/10/2015)  Chiêu sinh lớp Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 37 (06/07/2015 – 02/10/2015)
Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật Nội soi Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh trân trọng kính gửi đến Quý Bác sĩ thông tin khai giảng lớp Phẫu thuật nội soi ổ bụng khóa 37 (06/07/2015 – 02/10/2015)
1 2