\
Tin tức năm 2013
 PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI CĂN BẢN PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI CĂN BẢN
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông báo chiêu sinh lớp tập huấn:PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI CĂN BẢN
Chiêu sinh lớp Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật nội soi ổ bụng Chiêu sinh lớp Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật nội soi ổ bụng
Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông báo kế hoạch chiêu sinh lớp Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật nội soi ổ bụng như sau:
Chiêu sinh lớp: Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 18 Chiêu sinh lớp: Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 18
Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật Nội soi Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh trân trọng kính gửi đến Quý Bác sĩ thông tin khai giảng lớp Phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản khóa 18 (09/09/2013 – 08/11/2013)
Chiêu sinh lớp: Thay khớp gối căn bản  26/07/2013 Chiêu sinh lớp: Thay khớp gối căn bản 26/07/2013
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch chiêu sinh lớp Thay khớp gối căn bản như sau:
Chiêu sinh lớp: Phẫu thuật nội soi khớp khóa 19 (15/07 - 13/09/2013) Chiêu sinh lớp: Phẫu thuật nội soi khớp khóa 19 (15/07 - 13/09/2013)
Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật Nội Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp: Phẫu thuật nội soi khớp khóa 19
1 2 3